OFFERT OCH BESKRIVNING

Efter besöket tar vi med oss de kunskaper vi fått från just ditt hus. Vi utformar upplägg som är anpassat efter dina önskemål.

Vi tar nu fram en offert till dig. Offerten består av några olika delar:

- Kostnad för installation av värmepump
- Vi tar fram en ekonomisk kalkyl
- Vi beräknad dina framtida driftkostnader

Vi vill med vår offert ge dig så stor kunskap om inköpet som möjligt. När du fått offerten kommer du troligtvis vilja följa upp med frågor. Då vi arbetar med ett av markandens största märken så kommer du i offerten även att få med en garanti som ingen annan kan ge dig.

- Steg 1 - Steg 2 - Steg 3 - Steg 4 - Steg 5 - Steg 6 -