ARBETET PÅBÖRJAS

Nu påbörjas arbetet med ditt nya uppvärmningssystem. Beroende på om du skall ha bergvärme, jordvärme eller någon annat alternativ så lägger vi upp en plan för hur de olika momenten i arbetet skall fortskrida.

Utifrån de förutsättningar som finns så beräknas arbetet från första "spadtaget" till färdig installation ta ca 2 veckor. Det är viktigt att poängtera att alla moment ingår i arbetet. Du behöver inte tänka på något. Du kommer hela tiden att kunna följa arbetet. Det uppstår säkert en massa frågor under arbetets gång som vi mer än gärna besvarar.

- Steg 1 - Steg 2 - Steg 3 - Steg 4 - Steg 5 - Steg 6 -