INSTÄLLNING AV PUMPEN

När värmepumpen är inkopplad så börjar vi ställa in pumpen efter dina behov och efter ditt hus förutsättningar. Du får en ordentlig genomgång i hur man sköter värmepumpens viktigaste inställningar. Beroende på hur varmt du vill ha i huset, hur varmt du vill ha vattnet o.s.v. så förprogrammerar vi värmepumpens dator.

Du får en handbok i skötsel som gör att du enkelt kan göra dina egna inställningar. Viktigt att känna till är att vi alltid finns till hands om du har frågor kring skötsel av värmepumpen. Det är bättre att du ringer en gång för mycket till oss.

- Steg 1 - Steg 2 - Steg 3 - Steg 4 - Steg 5 - Steg 6 -