ÅTERBESÖK MED UPPFÖLJNING

Beroende på vilken årstid som värmepumpen installeras så gör vi en uppskattad inställning. Vi ställer in värmepumpen efter noggrant framtagna kalkyler.

När man satsar på ett nytt uppvärmningssystem så vill man naturligtvis att systemet skall vara så ekonomiskt och slimmat som möjligt. Därför gör vi ett uppföljningsbesök om behov finns. Vi detta besök analyserar vi värmepumpens olika fakta. Vi kan läsa ut hur många timmar den gått, om en eventuell el-patron förstärkt uppvärmning eller hur varmt duschvattnet varit.
Efter att vi analyserat alla fakta kan vi göra justeringar i grundinställningarna så systemet blir maximalt.

Det är viktigt att du känner trygghet och säkerhet inför ditt beslutet om värmepump. Efter en kontakt med oss ger vi dig båda!

- Steg 1 - Steg 2 - Steg 3 - Steg 4 - Steg 5 - Steg 6 -