Grundvattenvärme

IVT Greenline - värmepumpar för alla fastigheter

NYHET! IVT Greenline HT


För dig som vill ha:

- Fem grader varmare vatten
- 35 procent mer tappvarmvatten
- Varmare vatten till värmesystemet

IVT har utvecklat en ny variant av IVT Greenline som heter HT.IVT Greenline är en serie av berg-, jord- och sjövärme-pumpar (vätska/vatten) för fastigheter av alla storlekar.

IVT Greenline ger stor energibesparing med miljövänliga metoder. Principen att hämta in lagrad värme från naturen och omvandla den till värme och varmvatten i huset är beprövad och trygg.

Passar alla fastigheter
De olika modellerna är anpassade för att ge maximal besparing oavsett om du i dag har ved-, olje- eller elpanna eller om du ska bygga nytt.

Nutek utsåg 1995 IVT Greenline till Nordens bästa värmepump. Den vinnande tekniken finns i hela vårt program för alla typer av villor och fastigheter. Oavsett hur du värmer ditt hus i dag gör du mycket stora besparingar med en värmepump från IVT. Ju större hus eller fastighet, desto större blir besparingen.

Värmepumpar
- Ytjordvärme
- Bergvärme
- Grundvattenvärme
- Luftvärme
- Sjövärme
- Frånluftvärme
- Uteluftsvärme

Avfuktare
- IVT
- Contra
- Torkskåp