Luftvärme

IVT Nordic Inverter
Värmepumpen som både värmer och kyler villor och fritidshus med stor besparing
 
Nya IVT Nordic Inverter är en luft/luft värmepump som kan halvera din uppvärmningskostnad. Den ger dig också behaglig svalka som effektiv luftkonditionering under heta sommardagar. Med en trådlös fjärrkontroll ställer du enkelt in alla funktioner.

Gratis energi
Värmepumpen tar gratis energi ur luften utanför ditt hus och omvandlar den till skön, billig och miljövänlig värme i huset. Den kan enkelt installeras i alla typer av hus och ger stor besparing oavsett vilket värmesystem du har tidigare. Den har kraftigt ökad prestanda som ger ökad besparing. För varje krona du satsar på att driva värmepumpen får du tre kronor tillbaka som värmeenergi. Du får värme även om utetemperaturen sjunker under 18 minusgrader enligt SP:s test.

Bättre inomhusmiljö
Den långsamt cirkulerande luften ger en jämn temperatur i hela huset samtidigt som risken för fukt och mögel minskar. Du får ett behagligare inomhusklimat. Även golven blir varmare.
Ett inbyggt dammfilter, som är enkelt att rengöra, renar inneluften effektivt från damm, pollen, bakterier och mögel. Som tillbehör finns mikrofilter som renar luften från partiklar ned till 0,01 mm.

Snabb besparing
IVT Nordic Inverter ger dig stor besparing redan första året och kompletterar din ordinarie uppvärmning på bästa tänkbara sätt.

Fördelar med IVT Nordic Inverter
Du får bättre inneklimat och varmare golv eftersom luften cirkulerar.
Värmen sprids mjukt till hela huset.
IVT Nordic Inverter är också en effektiv luftkonditionerare som ger skön svalka heta sommardagar.
Med fjärrkontrollen ställer du enkelt in alla funktioner för bästa inomhusklimat.
Med IVT Nordic Inverter kan du halvera dina uppvärmningskostnader på ett miljövänligt sätt.
IVT Nordic Inverter omvandlar den värmeenergi som finns i luften utanför ditt hus till skön värme i huset.
Utvecklad för nordiskt klimat.
De små måtten gör att inomhusdelen väl smälter in i de flesta miljöer.

Värmepumpar
- Ytjordvärme
- Bergvärme
- Grundvattenvärme
- Luftvärme
- Sjövärme
- Frånluftvärme
- Uteluftsvärme

Avfuktare
- IVT
- Contra
- Torkskåp