Contra 2000

Teenexa Torkskåp TT 120 är en komplett anläggning som kombinerar stor tvättvolym med korta torktider. Genomtänkt, lättarbetad inredning av aluminium. Den teknik som används medför att vid ett energipris om 50 öre/kwh torkar tvätten för mindre än en krona.Värmepumpar
- Ytjordvärme
- Bergvärme
- Grundvattenvärme
- Luftvärme
- Sjövärme
- Frånluftvärme
- Uteluftsvärme

Avfuktare
- IVT
- Contra
- Torkskåp